LEAF

life encounter a foundation

วิสัยทัศน์และ ภารกิจพิเศษ

LEAFส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในทวีปเอเชีย

 


ความสนใจของเราและความฝันที่มีในอนาคต 


มูลนิธิชีวิตเบิกบานเป็นองค์กรเกี่ยวข้องการเผชิญกับตัวเอง, คนอื่น ๆ และผู้ที่สำคัญ


ที่สุด ด้วยการมีประสบการณ์กับสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ด้วยโคชชิ่ง และด้วยการ         


พัฒนาทักษะต่าง ๆหัวใจของมูลนิธิคือการพัฒนาชีวิตที่สมดุลและการเสริมสร้างชีวิตของครอบครัวต่าง


ๆ และบุคคลส่วนตัว 


มูลนิธิชีวิตเบิกบานจะช่วยกลุ่มคนดังกล่าวที่จะเติบโตมากขึ้นด้านอารมณ์  


ความสัมพันธ์ที่ดี และด้านจิตวิญญาณมูลนิธิชีวิตเบิกบานจะช่วยเหลือบุคคลในการพัฒนาทักษะ                                  


(ด้านอาชีพและ ด้านศิลปะ) ด้วยการมอบทุนการศึกษา เงินทุนยืมส่วน


หนึ่ง และด้วยการเป็นโค้ชเราเพาะปลูกเมล็ดเล็ก ๆ เพื่อการสร้างชีวิตพอเพียงสำหรับครอบครัว  


และบุคคลส่วนตัว


LEAF กำลังแตกแขนงถึงผู้ซึ่งขัดสนและบุคคลต่างๆ ที่มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตเบิกบานกิจกรรมของ

กิจกรรมอื่น ๆ


โปรแกรมหนุ่มสาวเผชิญชีวิต  จะมีการอบรมสำหรับคนที่ยังเป็นโสด


เพื่อที่จะเรียนรู้จักตัวเองและผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตมากขึ้น


งานเผชิญชีวิตคู่คือกิจกรรมที่จะสอนคู่ชีวิตที่จะเปิดเผยต่อกันและกันมากขึ้น


และสื่อสารลึกซึ้ง เพื่อสร้างความพึงพอใจมากขึ้นในฐานะชีวิตคู่Sharpening Your Interpersonal Skills การปรับปรุงทักษะ ความสัมพันธ์]ระหว่าง


บุคคลให้ดีขึ้น


เป็นชั้นเรียนที่มีมาหลายปีแล้ว  ดูที่เว็บไซท์นี้ www.itpartners.org 

 

ในหน้า  Events & Activities คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร


ในการอบรมเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก ๆ วัยรุ่น การสื่อสาร  ฯลฯสิ่งใหม่บนเว็บไสท์ของ LEAF

♥ ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ที่คุณยังไม่เคยรู้ จากภูมิภาคเอเชียและประเทศ ๆ รอบข้าง

 

♥ รูปภาพต่าง ๆ ใน  Photo Gallery จะให้เห็นความเสน่ห์ของผู้ที่อาศัยอยู่ ในทวีปเชีย


♥ เรื่องราวต่าง ๆ จะให้คุณฟังถึงการจินตนาการของคนเชีย

 

♥ ลิงค์ไปเว็บของ NCS Counseling & Training ที่ กทม.


( เราอยู่ในเครือเดียวกันกับ LEAF)