LEAF

life encounter a foundation

กิจกรรมและเหตุการณ์สำคัญ                     Events & Activities

  LEAF ทำงานร่วมกับชาวบ้านที่หมู่บ้านแม่จ๋าน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย

น้ำดื่มที่สะอาดเป็นสิ่งหนึ่งที่ยังขาดอยู่ในหมู่บ้านที่มี พลเมืองชาวกะเหรี่ยง
โดยประมาณ 60 หลังคาเรือน ในฤดูร้อน ช่วงธันวาคมถึงเมษายนเกือบไม่มีน้ำดื่ม
ในหมู่บ้านนี้  Engineers Without Borders (วิศวกรปราศจากขอบเขต) จะมาช่วยสร้างแท้งค์น้ำขนาดใหญ่ ในเดือนกุมภาพันธ์ และจะมาอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายน
เพื่อการติดตั้งปั๊มน้ำและท่อน้ำต่าง ๆ เรื่องนี้จะช่วยทุกครอบครัวมีน้ำดื่ม
EWB จะมาสอนการรักษาและซ่อมบำรุงของปั๊มและแท้งค์น้ำด้วย

เรากำลังหาทุนสำหรับเรื่องนี้
 

การสร้างแท้งค์น้ำใหญ่ ในเดือนมีนาคม เมษายน 2016

วิศวกรปราศจากขอบเขตจะกลับมาเพื่อการสร้างแท้งค์น้ำและระบบท่อน้ำ

เพื่อให้หมู่บ้านแม่จ๋าน้อยมีระบบน้ำประปาที่ดีขึ้น
 

คุณยินดีที่จะบริจาคถึงโครงการระบบน้ำในหมูบ้านแม่จ๋าน้อย

ถ้าคุณเห็นด้วยกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในหมูบ้านนี้ ขอกรุณาบริจาคต่อจุดประสงค์นี้

เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่มีประมาณ 60 หลังคาเรือน

• ING 309400, IBAN = NL89 INGB 0000 3094 00 en BIC = INGBNL2A หรือ

• ABN/AMRO 48.46.74.048, IBAN = NL76 ABNA 0484 6740 48 และ

 BIC = ABNA NL2A

ด้วยคำ ๆ นี้
  'Thailand Project'

@ CAMA-Zending, Driebergen, The Netherlands.

จุดประสงค์ของมูลนิธิชีวิตเบิกบาน  LEAF's Main Objectives

ปัจจุบัน มูลนิธิ LEAFกำลังสนับสนุนเด็ก ๆ จากครอบครัวที่ยากจน เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านี้มีโอกาสไปเรียนหนังสือได้   นอกจากนี้มูลนิธิกำลังช่วยเหลือฟาร์มแห่งหนึ่งที่จะเป็นอีโคฟาร์มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการโค้ชและการกู้เงินให้ฟาร์มนี้เราจะช่วยชาวบ้านที่จะกลายเป็นหมู่บ้านที่มีคุณภาพอย่างที่เขาปรารถนา